Agenda 2017

juni 2017 - Tilburg Toont
zaterdag 8 juli - Eindhovense Theaterdag, Pand-P, Eindhoven
zaterdag 7 oktober - KABRAdag 2017

Stichting KABRA

Stichting KABRA is een platform voor verspreiding van kennis, het behartigen van belangen en ontwikkelen van bovenlokale activiteiten voor het amateurtheaterveld in Brabant.

Jaarverslag Stichting KABRA, 2016

Bij veel amateurkunstsectoren in Noord-Brabant is de bond of koepel de gesprekspartner voor het veld als het gaat om het delen van kennis, het behartigen van belangen en het ontwikkelen van bovenlokale activiteiten. Voor amateurtheater is er op dit moment geen provinciale gesprekspartner.

Kunstbalie heeft een oproep aan het amateurtheaterveld gedaan om op provinciaal niveau samen te werken en vorm te geven aan een gesprekspartner die namens het veld deze activiteiten kan ontplooien.

In twee bijeenkomsten is de behoefte uitgesproken en zijn de thema’s verkend waar de theaterkoepel zich op kan richten. In deze startnotitie worden de doelstellingen en activiteiten beschreven.

Daar waar staat aangegeven ‘theater’ wordt altijd bedoeld het amateurtheater ofwel groepen en verenigingen van theaterliefhebbers die dit zonder bezoldiging doen.