KABRA in 2017

KABRA zoekt een voorzitter! Voor meer informatie, zie de vacaturebeschrijving.

19 November 2017 - Herdenkingsbijeenkomst Jan Smeets
Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om Jan Smeets te herdenken en in zijn geest een `Ode aan het amateurtheater’ te brengen. Het wordt een middag waarop we elkaar ontmoeten, bijpraten, ideeën uitwisselen en wie weet: plannen maken. En u bent van harte uitgenodigd. Want zonder ‘publiek’, geen voorstelling,
Het programma kent een ‘officieel’ gedeelte van presentaties vanuit diverse disciplines, met de poëzie van Jan Smeets als belangrijke inspiratiebron. Daarna is er volop ruimte om elkaar te spreken. Meer info.

 KABRAdag 2017 wederom een succes!

Zaterdag 7 oktober was er weer een KABRAdag, lokatie HZT in Tilburg. Bij deze een foto-impressie van deze leuke, zeer leerzame dag.

Op de KABRAdag hebben de deelnemers hun meningen en ideeën gegeven over een te organiseren theaterfestival in 2018 in Noord-Brabant (de cijfers geven aan als punt meer dan één keer genoemd werd):

Thema
(5) geen thema = vrijheid
(3) thema dat verschillende vormen verbindt
(3) vast thema met kans op verschillende uitwerkingen

Stijl
(16) alle theaterstijlen

Screening vooraf?
(4) Ja
(3) Nee

Prijs?
() niet noodzakelijk, wel stimulerend
() geldbedrag
() ronde door nederlandse theaters
() 2 of 3 voorstellingen op tournee
() prijs voor vormgeving: etentje in designrestaurant in Eindhoven
() in de stijl van theater, vb. cursus grime, cursus licht&geluid
() wisselprijs

Entree
() gratis toegang
() lage entreeprijs

Duur?
() max. 30 minuten
() 10 - 45 minuten
() korte monologen/dialogen
() diverse lengtes
() eenakters

Diverse suggesties
() jeugd er bij betrekken
() poëzie tussen de stukken
() ook workshops en trainingen
() ider jaar in een andere stad in Brabant
() goed flyer! > PR in scholen
() interactie met publiek
() betaalde regisseurs
() uitwisseling 50% van de rollen met andere clubs (kruisbestuiving)

Stichting KABRA

KABRA zoekt een voorzitter! Lees meer in dit document.

Stichting KABRA is een platform voor verspreiding van kennis, het behartigen van belangen en ontwikkelen van bovenlokale activiteiten voor het amateurtheaterveld in Brabant.

Jaarverslag Stichting KABRA, 2016

Bij veel amateurkunstsectoren in Noord-Brabant is de bond of koepel de gesprekspartner voor het veld als het gaat om het delen van kennis, het behartigen van belangen en het ontwikkelen van bovenlokale activiteiten. Voor amateurtheater is er op dit moment geen provinciale gesprekspartner.

Kunstbalie heeft een oproep aan het amateurtheaterveld gedaan om op provinciaal niveau samen te werken en vorm te geven aan een gesprekspartner die namens het veld deze activiteiten kan ontplooien.

In twee bijeenkomsten is de behoefte uitgesproken en zijn de thema’s verkend waar de theaterkoepel zich op kan richten. In deze startnotitie worden de doelstellingen en activiteiten beschreven.

Daar waar staat aangegeven ‘theater’ wordt altijd bedoeld het amateurtheater ofwel groepen en verenigingen van theaterliefhebbers die dit zonder bezoldiging doen.